Geef uw mening over onze ideeën voor de lege locatie aan de Kostverlorenvaart

Geef uw mening over onze ideeën voor de lege locatie aan de Kostverloren-vaart

Woonstichting Lieven de Key wil aan de slag met de ontwikkeling van de lege locatie aan de Kostverlorenvaart tussen DC van Hall en het Merkelbachgebouw. Lieven de Key wil hier graag woningen voor jongeren realiseren. Het doel is een woonproject waar behalve de bewoners ook de buurtbewoners blij mee zijn. Dat kan alleen wanneer we weten wat u als buurtbewoner belangrijk vindt voor dit gedeelte van uw buurt.

Op donderdag 7 september was de tweede participatieavond voor de buurt. De architect heeft drie varianten gemaakt voor nieuwbouw op deze locatie. We willen de reacties uit de buurt peilen op de verschillende mogelijkheden.

 

Geef hieronder uw reactie op de drie varianten! Alle reacties worden anoniem verwerkt.

Woonstichting Lieven de Key wil aan de slag met de ontwikkeling van de lege locatie aan de Kostverlorenvaart tussen DC van Hall en het Merkelbachgebouw. Lieven de Key wil hier graag woningen voor jongeren realiseren. Het doel is een woonproject waar behalve de bewoners ook de buurtbewoners blij mee zijn. Dat kan alleen wanneer we weten wat u als buurtbewoner belangrijk vindt voor dit gedeelte van uw buurt.

Bekijk de hele presentatie met uitleg over de drie varianten.

Verslag tweede inloopbijeenkomst lege locatie Kostverlorenvaart

Beoordeling van de buurt van drie varianten nieuwbouw op de lege locatie aan aan de Kostverlorenvaart.

Procedure

Woonstichting Lieven de Key is bezig met een plan voor deze locatie en wil de voorkeursvariant in procedure brengen bij de gemeente Amsterdam. Het bestemmingsplan moet worden gewijzigd en er moet een omgevingsvergunning worden verleend. Er is dus nog geen recht om hier te bouwen. Enkele buurtbewoners geven de voorkeur voor een klein parkje (postzegelparkje). Het is voor Lieven de Key onmogelijk om hier maatschappelijk geld aan te besteden, waardoor deze optie niet realiseerbaar is.

Donderdag 7 september was de tweede inloopavond voor de buurt:

 

Klik hier voor de uitnodiging

Dag: Donderdag 7 september
Tijd: 18:00 – 20:00 uur.
Locatie: souterrain van het Merkelbachgebouw , Van Hallstraat 294

Architect Jan Bakers gaat de volumestudies (eerste 3D-modellen) in de vorm van tekeningen en maquettes. Aan de hand van de verschillende voorstellen willen we de reacties van buurtbewoners peilen op de verschillende mogelijkheden. Het zijn eerste studies en ideeën. Er is dus zeker nog geen sprake van een afgerond plan.

Terugblik op de eerste participatieavond voor buurtbewoners op 23 november 2022​

Informatiepanelen waarop reacties en ideeën geplakt konden worden

De locatie

In Amsterdam is veel behoefte aan woonruimte. Daarom wil Lieven de Key op deze locatie aan het water woningen bouwen. Hiervoor moeten verschillende procedures worden doorlopen voordat dit mogelijk is.

Ideeën verzamelen om een ontwerp te maken

Op dit moment ligt er nog geen ontwerp van een architect. We zijn helemaal blanco begonnen. Als eerste stap willen we ideeën voor de locatie vanuit de buurt verzamelen. Lieven de Key vindt het heel belangrijk dat alle belangen goed gehoord worden en waar mogelijk een plek kunnen krijgen in het plan. Binnenkort worden ook de gesprekken met de gemeente opgestart.

We houden u graag op de hoogte

Woonstichting Lieven De Key vindt het belangrijk om u goed op de hoogte te houden van de plannen. Meld u aan voor de nieuwsbrief op onze website. We houden u dan regelmatig per e-mail op de hoogte.